2019.07 : The LycéeFrançais International de Bangkok

Home / References / The LycéeFrançais International de Bangkok

ProjectThe LycéeFrançais International de Bangkok
ProductsAcoustic wall and Ceiling
Location Bangkok
Website

Project Detail

Gymnasium || WallPOD Acoustic
โรงยิมกับปัญหาเสียงสะท้อน
ความสำคัญของเสียงในโรงยิม โรงยิมใช้สำหรับเป็นพื้นที่ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมร่วมกัน ที่ต้องมีการสื่อสารระหว่างกันค่าเสียงที่เหมาะสมมีความจำเป็นมากสำหรับโรงยิมที่มีพื้นที่ขนาดกว้างและเป็นผนังแบบ Hard Surface ทำให้เกิดเสียงสะท้อนที่เกินมาตรฐาน WallPOD Acoustic จึงเป็นตัวช่วยให้ค่าเสียงอยู่ในมาตรฐานและเหมาะสมกับการสื่อสารมากที่สุด
ขอบคุณลูกค้า รร.นานาชาติ ที่ไว้ใจให้เราดูแลเรื่องเสียง

Project Gallery